Děkujeme všem ,kteří s námi prožili sobotu 21.10.2017 v Modelovém kolejišti na akci Podzim v MK.

Všem , kteří tuto akci s námi připravili i těm , kteří se přišli pobavit nebo si vytvořit něco hezkého v dílničkách .

Těšíme se na vás i při další akci 16.12.2017 v MK .