Děkujeme všem ,kteří s námi prožili sobotu 13.05.2017 v Modelovém kolejišti na akci Květen v MK.

Všem , kteří tuto akci s námi připravili i těm , kteří se přišli pobavit.

Těšíme se na vás i při dalších akcích v MK .